Ürün Toplatma Ürün Geri Çekme Bakanlık


Ürün Toplatma Ürün Geri Çekme Bakanlık

KAMUOYUNA DUYURU
Yukarıda resmi bulunan tip onayı numaralı T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA yaptırılan testler sonucunda ilgili standartlara aykırı olduğundan can ve mal güvenliği açısından tehlike riski nedeniyle güvensiz olduğu tespit edilmiş ve 4703 sayılı kanunun 11. Maddesi gereğince 02.01.2019 tarih ve E.1 sayılı kararına göre piyasadan toplatılmasına karar verilmiştir.
Ellerinde söz konusu ürünün bulunduran kişi ve kurumların aşağıda bulunan adrese ürünleri iade etmeleri gerekmektedir.(Kargo ve ürün bedeli iade edilecektir.)


KAMUOYUNA DUYURU
Yukarıda resmi görünen model armatür olarak tanımlı ürünün, T.C. Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanlığınca yaptırılan test ve muayene sonucunda güvensiz olduğu tespit edilmiştir. Bakanlık; 4703 sayılı Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5’inci maddesinin 3. Fıkrasına aykırı olarak piyasaya sürüldüğü gerekçesiyle ve aynı kanunun 11. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında yazılı hükümlerin uygulanmasına hükmetmiş, 27/03/2019 tarih E.115 sayılı kararı ile piyasadan toplatılmasına karar verilmiştir.
Ellerinde söz konusu ürünü bulunduranların 30(otuz) gün içinde, aşağıda yazılı adrese kargo ile göndermeleri hususları kamuoyuna duyurulur.
Not: Ürün ve kargo bedeli ürün sahiplerine iade edilecektir.
KAMUOYUNA DUYURULUR
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Tarafından yapılan denetimlerde, yukarıdaki resimde görülen “Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönlik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ” de izin verilen limitlerin üzerinde tehlikeli kimyasal madde içerdiği tespit edilmiştir.
Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünün piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılıp bertarafına karar verilmiştir.
Yukarıda bilgileri yer al ürünü satın almış müşterilerimizin bu ürünlerin kullanımına son vermesi ve aşağıda yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla firmamızla irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmelerini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Ürün Toplatma Ürün Geri Çekme Bakanlık
KAMUOYUNA DUYURU
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenlik ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından arzın durdurulması konulu yazı ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrası ve 11’inci maddesinin dördüncü fıkrası(Ek fıkra: 18/06/2017-7033/69md.) uyarınca 24.04.2019 tarih 720010275-599-58223 sayılı idari yaptırım kararı verilmiştir.
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında 14.01.2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucu piyasaya arz edilen model buzdolabının A enerji verimliliği sınıfındaki ürünün Ev Tipi Soğutma Cihazları ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/17) ve Ev Tipi Soğutma Cihazları ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM)  şartlarına uygun olmadığı belirlenmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda söz konusu ürünün halen kullanımda olanları için tarafımızca işbu ilanının yapılması hasıl olmuştur. Söz konusu ürünü bulunduran kişi ve kurumlarca kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla Ürün Toplatma Ürün Geri Çekme Bakanlık
KAMUOYUNA DUYURULUR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, yukarıdaki resimde görülen numaralı ürünün “Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ”de izin verilen limitlerin üzerinde tehlikeli kimyasal madde içerdiği tespit edilmiştir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafında güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılıp bertarafına karar verilmiştir.
Yukarıda bilgileri yer alan ürünü satın almış müşterilerimizin bu ürünlerin kullanımına son vermesi ve aşağıda yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla firmamızla irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmelerini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Ürün Toplatma Ürün Geri Çekme Bakanlık
 

X

ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

  • ?