Güvensiz Ürün Reklamları


Güvensiz Ürün Reklamları

Güvensiz ürün iade duyurusu 
DUYURU TV GAZETE KAMUOYU DUYURUSU


29.05.2017 TARİHİNDE İTHALATI TARAFIMIZDAN YAPILAN MODEL ŞARJ CİHAZI T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNE YAPTIRILAN TESTLER SONUCUNDA MADDE A.3, MADDE 2.7.4, MADDE 2.10.3.4, MADDE 2.10.4, MADDE 5.2.2 DENEYLERİNİN OLUMSUZ SONUÇLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞ 4703 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİ GEREĞİNCE BELİRTİLEN MARKA MODEL ÜRÜNDEN ELİNDE BULUNAN KURUM VE KURULUŞLARIN AŞAĞIDAKİ ADRESE KARGO İLE GÖNDERİLDİĞİ VEYA GETİRİLDİĞİ TAKDİRDE TESTTEN GEÇMİŞ GÜVENLİ ÜRÜNLER VERİLECEĞİ BEYAN EDİLMİŞTİR.


KAMUOYUNA DUYURULUR

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5. maddesinin üçüncü fıkrası ve 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15/03/2016 tarihli E.165 sayılı idari yaptırım kararı ile Marka elektrikli ocak, 02/04/2016 tarihli E.208 sayılı idari yaptırım kararı ile r Marka Model elektrikli su ısıtıcısı, 20/12/2017 tarihli E.533 sayılı idari yaptırım kararı ile markası ve modeli bulunmayan kahve makinası ürünlerinin piyasaya arzı yasaklanmış ve ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir.

KAMUOYUNA DUYURU

 firması tarafından piyasaya arz edilen marka olan 311015-0001 lot numaralı, 2015/11 üretim ve 2020/11 son kullanma tarihli ürünlerinin 4703 sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanunun 5.maddesi 3.fıkrasına aykırılık nedeniyle piyasaya arzı durdurulmuş ve piyasaya arz edilen uygunsuz ürünlerin toplatılması kararı alınmıştır.
Saygılarımızla,
 


KAMUOYUNA DUYURU

İlgili yasal mevzuat uyarınca yapılan denetimler sonucunda . tarafından imal edilip piyasaya sürülenmarka  model su pompalarının SGM-2015/44 sayılı tebliğin 5. Maddesinin 2. fıkrasının a ve b bendine aykırı olarak piyasaya arz edildiği ve enerji verimliliği kriterlerini sağlamadığı kanaatine varılmıştır.
Sanayii Teknoloji Bakanlığı’nın 24.04.2019/58722 Tarih ve Sayılı idari yaptırım kararı gereğince sözkonusu ürünlerin piyasaya arzı durdurulmuş olup daha önce bu ürünleri satın almış olan kullanıcıların ilgili ürünü kullanmamaları ve satın aldığı yetkili bayilere bedeli karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü
İDARİ YAPTIRIM KARARI İLANI

Aşağıda ünvanı bulunan firma hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen idari yaptırım kararı 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 21/1 Maddesi uyarınca muhataba gönderilmiş ancak tüzel kişi adresi meçhul olduğundan ulaşmamıştır. Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. Maddesi 3. Fıkrası gereği “Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır” ifadesi gereği bu ilan yayımlanmıştır.

KARAR TARİHİ VE SAYISI: 02.11.2018 tarih – E.345

İDARİ YAPTIRIM KARARI VERİLEN TÜZEL KİŞİNİN:

İdari Yaptırım Kararının Yasal Dayanağı: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrası ve 11’inci maddesinin 2’nci fıkrası
Yaptırıma Karşı İtiraz Yeri / Yaptırımın Kesinleşmesi: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7'nci maddesine göre bu idari yaptırım kararına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç altmış (60) gün içinde, Ankara idare mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde mahkemeye başvuru yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. Ancak aynı Kanunun 27’nci maddesi 1’inci fıkrasına göre davanın açılması dava konusu idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.

Açıklamalar: Yukarıda ticari ünvanı belirtilen firma tarafından imalatı gerçekleştirilen  tip onayı numaralı ve  şasi numaralı O4 kategorisi “ araç üzerinde yapılan piyasa gözetim ve denetimi sonrasında Bakanlığımıza iletilen tutanaklar ile araca ait teknik dosyanın Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Risk Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan incelemesi sonucunda; Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği ve ilgili teknik düzenlemede belirtilen temel gerekleri karşılamadığı tespit edilen söz konusu aracın karayolu trafik güvenliği için risk teşkil ettiği ve güvensiz olduğu değerlendirilmiştir.

İDARİ YAPTIRIM KARARI: Kararın yukarıda söz edilen yasal dayanağı uyarınca;
1. Piyasaya arzının yasaklanması,
2. Masrafların üreticisi tarafından karşılanmak üzere;
a. Piyasada bulunan ürünlerin üreticisi tarafından toplanması,
b. Güvenli hale getirilmesi mümkün olan ürünlerin tespit edilen uygunsuzluklarının düzeltilerek güvenli hale getirilmesi ve güvenli hale getirildiği kanıtlanmadan piyasaya sunulmaması,
c. Güvenli hale getirilemeyen veya getirilmesi mümkün olmayan ürünlerin bertaraf edilmesi,
d. Alınacak önlemlere ilişkin bilgilerin risk altındaki kişilere duyurulması amacıyla mevzuata uygun olarak gerekli çağrıların yapılması,Kararı verilmişti


KAMUOYUNA DUYURULUR

4703 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına dair Kanun kapsamında Muğla Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl müdürlüğünce yapılan denetimler sonucunda tarafından ithal edilip piyasaya sürülen isimli ürün , ilgili yönetmeliklerde yeralan TS EN 60335-2-45 standardı kapsamında yapılan test ve muayeneler sonucunda ürünün kullanımının güvensiz olduğu sonucuna varılmıştır.

İzmir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün E-267 sayı ve 07.06.2018 tarihli idari yaptırım kararı gereğince söz konusu ürünlerin piyasaya arzı durdurulmuş olup daha önce bu üründen satın alan tüketicilerin ilgili ürünü kullanmamaları ve satın aldığı yetkili bayilere bedeli karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.KAMUOYUNA DUYURU
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Yukarıdaki resimde görülen ürününün Bazı Tüketicilerin Tehlikeli Kimyasal Madde içeriğine yönelik piyasa gözetimi denetimine ilişkin tebliğ’nde izin verilen limitlerin üzerinde tehlikeli kimyasal madde içerdiği tespit edilmiştir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılıp bertaraf edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu ürünü satın almış tüketicilerin ilgili ürünü kullanmamalarına ve aşağıda yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla firmamızla irtibata geçerek bedeli karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
Alınan Önlem : Ürünler Toplatılacaktır.
Ürünün Taşıdığı Risk: Tüketici Sağlığını Olumsuz Etkileme Riski

Ticaret Bakanlığı Ürün Geri Çağırma, Ürün Toplatma Gazete Televizyon Reklam Servisi
Tarım ve Orman Bakanlığı Ürün Geri Çağırma, Ürün Toplatma Gazete Televizyon Reklam Servisi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ürün Geri Çağırma, Ürün Toplatma Gazete Televizyon Reklam Servisi
Sağlık Bakanlığı Ürün Geri Çağırma, Ürün Toplatma Gazete Televizyon Reklam Servisi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ürün Geri Çağırma, Ürün Toplatma Gazete Televizyon Reklam Servisi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ürün Geri Çağırma, Ürün Toplatma Gazete Televizyon Reklam Servisi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ürün Geri Çağırma, Ürün Toplatma Gazete Televizyon Reklam Servisi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Ürün Geri Çağırma, Ürün Toplatma Gazete Televizyon Reklam Servisi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ürün Geri Çağırma, Ürün Toplatma Gazete Televizyon Reklam Servisi
Güvensiz ürün geri çekme reklamı

TELEVİZYON VE GAZETE REKLAM SERVİSİ 0332 346 18 77 - 0543 482 92 52 -0533 482 92 52
 

X

ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

  • ?