4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması


4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/13)
4703 Sayılı Kanun İPC 2019/13
30 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30641 (Mükerrer)
Ticaret Bakanlığından:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde tespit edilen 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olan %23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

nun 12 nci Maddesinin birinci fıkrasının; Alt Limit

(TL)

Üst Limit

(TL)

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı 5.664 70.816
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı 26.910 354.084
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı 5.664 106.224
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı 5.664 35.407
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı 2.832 56.653
(f) bendinde öngörülen ceza miktarı 14.163 106.224
(g) bendinde öngörülen ceza miktarı 65.151 162.878
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı 14.163 35.407

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Gazete ve Televizyona Ürün Güvenliği ve Denetimine ilişkin Reklam Vermek Ürün Toplatma Reklam Servisi

X

ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

  • ?